Over PI

Wat is Postural Integration® of PI?

PI (spreek uit: piː aɪ) is een door Jack Painter ontwikkelde methodiek die op zichzelf een integratie is van een aantal andere technieken en therapie-methoden. Wij gaan er van uit dat het lichaam en de geest niet twee afzonderlijke delen zijn, maar een geheel vormen (samen met zoiets als de ziel). Dit noemen we de “bodymind”.

De op Ida Rolf’s Rolfing® gebaseerde diepe bindweefselstrokes worden toegepast om ‘vastgezette’ patronen – die te herkennen zijn in iemand’s karakteristieke postuur – bewust te maken, en de bodymind te helpen evolueren naar een meer gegronde, harmonische, gecenterde, gracieuze houding. Die houding wordt ook weerspiegeld in het gedrag, in de relaties en in de levenshouding. We streven na en zien ook hoe bijvoorbeeld de levenshouding mee-verandert als het postuur verandert.

De ademhaling is een ander belangrijk aspect waar we onze aandacht op richten. Hoe vrij of hoe beperkt is deze? Is ‘ie diep of oppervlakkig, hoog of vol? Door ‘in de strokes te ademen’, kan het lichaam vrijer worden, en als het lichaam vrijer wordt, kan de ademhaling meer vanzelf gaan.

We gebruiken hiervoor in PI elementen uit de bio-energetica (van Alexander Lowen en John Pierrakos), en zeker ook uit het werk van Wilhelm Reich. Ook het werken met de karakterstructuren van Reich, die door Lowen en Pierrakos verder zijn uitgewerkt, is zeer belangrijk, al is dat voor de cliënt niet altijd zichtbaar.

We werken verder met Gestalt-dialogen om tegenstellingen aan de dag te brengen en ‘rond te maken’; met psychodrama indien nodig en met emotionele expressie. Elk soort energie mag aanwezig zijn. Angst, woede, verdriet, schaamte, maar ook vreugde, blijdschap, opwinding, enz. hebben allen een plaats. Het gaat om de erkenning van wat natuurlijk is, wat ‘normaal’ in organische zin is. Doordat de emoties hun plaats mogen innemen, maken ze ook plaats voor andere, zodat het vastgezette los mag en er meer (of weer) dynamiek ontstaat. Dit is het pad naar natuurlijkheid, of ‘vanzelfheid’, zoals ik het ook wel noem.

Een belangrijk verschil met veel therapievormen is dat de PI therapeut als zichzelf aanwezig is, natuurlijk wel met de methode als leidraad, en de cliënt volgt in de richting die zijn of haar bodymind aangeeft op te willen gaan, op de weg naar meer liefde, meer vrijheid, meer verantwoordelijkheid, meer of dieper inzicht in de eigen motivaties, meer en vrijere beweging, meer vreugde, meer gevoel, meer stevigheid, meer flexibiliteit, en nog veel meer meer.

Dat brengt me bij de vragen waarom je een PI therapie traject zou willen volgen en hoe lang zo’n traject duurt.